ניר הדס

כניסה למערכת הניהול

Quote

כל אדם הוא אדריכל של גורלו

~ אפיוס קלאודיוס ~
Next