1edb2999d28f4ed5acb13a1440761d77

ניר הדס ואורנה פיזנטי מציגים:

סדרת הדרכות חינמית, במתכונת חדשנית של שיחה חופשית והדגמות,
במהלכה שני מומחים מקצוענים מובילים ובעלי שם בתחום טיפוח הגוף והבריאות,
"מוציאים" זה מזה את המיטב של הטיפים, הסודות וההמלצות הכי מועילות

ניר הדס © כל הזכויות שמורות