ניר הדס

כניסה למערכת הניהול

מאחר ואנו כל הזמן חושבים, עדיף לחשוב בגדול!

~ דונאלד טארמפ ~